Servisné služby a poradenstvo

Servisné služby a poradenstvo sú poskytované za účelom širšieho pochopenia ciela verejného záujmu a rovnako tiež slúžia k nadobudnutiu efektívnych a profesionálne poskytovaných služieb smerom ku klientom zariadení.

Poskytujeme poradenstvo, konzultácie, inovácie pre gastronomické prevádzky vzhľadom na produkciu a odber stravy, personálom - stravníkmi za využitia k tomu prislúchajúcich ľudských zdrojov, plánov a vízií zariadení do budúcnosti.

Radi vzájomnou spoluprácou a konzultáciou poskytujeme návrhy, príp. doporučenia pri projekcií, zariaďovaní obytných, prevádzkových, spoločenských priestorov. Poskytujeme informácie možného technického riešenia vrátane návrhov so širokou možnosťou farebnosti nábytkov a zostáv.

Skúsenosti zberáme vzájomnou spoluprácou, navštevovaním a predovšetkým nutnými konzultáciami s obslužným a obsluhujúcim personálom, odozvou u klientov, pohľadom úseku rozpočtovania a vedenia zariadení.