Germicídny žiarič PROLUX G®

Germicídny žiarič PROLUX G® je určený na použitie za prítomnosti ľudí.

Oblasť použitia, doporučené pre CSS:

Zdravotníctvo: ambulancie, čakárne, miestnosti klientov, ARO, JIS, LDCH, kuchyne, práčovne, spoločenské priestory, rehabilitácie, welnes centrá.

Potravinárstvo: výrobné a baliace linky, sklady, nádrže, pekárne, výrobne zákuskov.

Vzduch aj povrch predmetov obsahujú veľké množstvo baktérií, vírusov a plesní, u človeka, ale i zvierat môžu vyvolávať mnohé nebezpečné ochorenia, u potravín spôsobujú obmedzenie tvanlivosti, prípadne i použiteľnosti mnohých potravín a tekutín. Odstránenie týchto problémov je možné využitím dezinfekcie vzduchu a povrchov ultrafialovým žiarením vlnovej dĺžky 253,7 nm, ktorá jediná má vysoko účinný dezinfekčný účinok. Dezinfekcia predmetov a vzduchu využitím germicídnych- baktericídnych žiaročov je veľmi účinná, nehlučná a bez zápachu.

M30W/A/SPH01: mobilný, ventilátorový so spínacími hodinami